Handledarkurs – Introduktionsutbildning

Handledarkurs – Introduktionsutbildning

Handledarkurs farsta

Handledarkursen är en introduktionsutbildning för dig som har körkort och ska övningsköra med någon som önskar ta körkort. Först efter genomförd kurs kan Transportstyrelsen godkänna en ansökan om handledarskap.

Även den som ska ta körkortet (eleven) måste genomgå en introduktionsutbildning. Utbildningen är densamma för handledare som elev, men den behöver inte utföras vid samma tillfälle. Under kurstillfället som är ca 3 timmar tar vi en liten paus och bjuder då på fika med lättare tilltugg.

På Trångsunds Trafikskola erbjuder vi regelbundna handledarkurser. Handledarkursen handlar om vad handledaren har för ansvar, körkortsutbildningens mål och innehåll, regler för övningskörning, hur man planerar och strukturerar övningskörningen, trafiksäkerhet och miljö.

Efter Handledarkursen

Efter genomförd utbildning så måste en ansökan om handledarskap göras till Transportstyrelsen.

Ansök om handledarskap

Genomförd introduktionsutbildning registreras hos Transportstyrelsen och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes. Detta gäller både handledare och elev.

För att genomgå handledarkursen måste eleven vara minst 15 år och 9 månader.

Elev som övningskör måste ha en giltig introduktionsutbildning under hela den tid som övningskörningen pågår.

 

Se kursdatum